پرداخت در محل

آیا هزینه سفارش را فقط از طریق رمز دوم(خرید اینترنتی) می توان پرداخت؟ آیا می توان هزینه را در هنگام تحویل کتاب پرداخت کرد؟

فقط سفارشات تلفنی که بصورت پیک در سطح تهران انجام می پذیرد به شکل پرداخت در محل امکان پذیر است (چه بصورت تلفنی ثبت شود، چه روی سایت)

اما برای پرداخت هزینه سفارش روی سایت 3راهکار وجود دارد.

  1. پرداخت اینترنتی (روش متعارف پرداخت بصورت خرید از روی سایت با استفاده از رمز دوم کارت)
  2. کارت به کارت (انتقال کارت به کارت وجه به یکی از کارت های کتاب صبا و همچنین اعلام شناسه واریز، تاریخ پرداخت، مشخصات کارتی که وجه به آن پرداخت شده، 4رقم آخر کارت پرداخت کننده و مبلغ پرداخت شده از طریق ایمیل یا تلفن).

 

       شماره کارت کتاب صبا جهت انتقال وجه:  آقای عباس حمیدزاده__بانک پارسیان ایران
6221-0610-6237-1036 

   

    3. واریز به حساب (واریز وجه به یکی از حساب های کتاب صبا و همچنین اعلام شناسه واریز، تاریخ پرداخت، مشخصات حسابی که وجه به آن پرداخت شده و مبلغ پرداخت شده از طریق ایمیل یا تلفن).

 توجه داشته باشید که بعد از پرداخت مراتب را بصورت ایمیل و یا تلفنی به کتاب صبا اطلاع دهید.