آموزش عکاسی از قطرات آب

آموزش عکاسی از قطرات آب
قطرات آب و رنگ های زیبایی که حاصل انعکاس موضوعات رنگی از پشت این قطرات هستند یکی از سوژه های ناب عکاسی است. این شیوه از عکاسی نیاز به صبر و حوصله زیادی دارد. عکاسی از قطرات آب ساده، جذاب و پر ارزش است.
قطره تان را طراحی کنید. ظرفی را انتخاب کنید که قطره درون آن بیافتد. ظرف های رنگی روشن برای داشتن یک تصویر مرتعش بهترین گزینه هستند مخصوصا اگر از یک ظرف شیشه ای با یک ورق رنگی در پشت شیشه استفاده کنید.
با هنردوربین همراه باشید...

10 قانون عکاسی ماکرو

10 قانون عکاسی ماکرو
عکاسی ماکرو یکی از انواع تکنیک های رایج عکاسی در جهان است که وجود این امکان به خاطر وسایل عکاسی بسیار خوبی است که روز به روز در حال پیشرفت و ارتقا هستند.

 30 سال قبل عکاسی ماکرو چیزی نبود که هر کسی قادر به انجام آن باشد نه به این دلیل که تکنیک ها و ترفندهای خاص زیادی داشت. اما خوشبختانه امروزه تعداد آن قابل توجه است.

با هنر دوربین همراه شوید تا ده نکته مهم در مورد عکاسی ماکرو فرابگیرید.